Ortopedhistorik

Liten historik om Helsingborg och ortopediska kliniken vid Helsingborgs lasarett

Helsingborg, Sundets Pärla, den mest kontinentala av alla Sveriges städer, har sett mycket vatten rinna förbi för att inte tala om alla dessa flottor; vikingar, Hansa sjöfarare, svenska och danska krigsfartyg, holländska som engelska. Lord Nelson bunkrade utanför Helsingborg innan anfallen mot Köpenhamn under Napoleonkrigen. En av Napoleons marskalkar gjorde 1810 en fredlig landstigning i Helsingborg, nämligen vår blivande Karl XIV Johan. Genom Sundet passerade 1904 den kejserliga ryska flottan på väg mot sin undergång mot Japan. Under tidig morgon 1940 smög den tyska flottan förbi med destination Norge.

SAMSUNG

Med vår fd  arvfiende Danmark har vi utkämpat nära 30 krig och den sista på skånsk mark var 1710, då riksmarskalk Magnus Stenbock körde ut dansken från Helsingborg. Han sitter som ryttare på Stortorget med värjan riktad mot Danmark. Numera råder fredliga förhållanden förutom vid fotbollsmatcher. På Rådhusets  vägg finns en minnesplatta från det danska folket med tack för hjälp under det andra världskriget. Nästan alla judar i Danmark räddades från förintelsen tack vare heroiska danska båttransporter till Helsingborgskusten.

historia ubensprotes

Vanföreanstalten i Helsingborg grundades 1887 som den tredje av Sveriges fyra vanföreanstalter. Motivet var att öppna en skola för elever,där utbildning förenades med medicinsk ortopedisk vård. Den ortopediska kliniken i formell mening inrättades 1913. Den hade 55 vårdplatser och bandageverkstad och skulle ge både elever samt allmänhet möjlighet till specialistbehandling. Efter en omfattande om-och tillbyggnad återinvigdes Vanföreanstalten 1930. Man disponerade nu över sammanlagt 175 sängplatser, varav 70 kliniksängar på allmän sal, 5 på enskilt rum och 100 elevsängar. Antalet personal uppgick till 86. År 1975 överflyttades både klinik och bandageverkstad till Helsingborgs nya lasarett.

Sträck arm 1906

Det första vetenskapliga mötet hölls här 1914 under 2 dagar. Av de 6 föreläsarna utmärkte sig dr Carl Holmdahl, klinikchef, professor Patrik Haglund, svensk ortopedis nestor (berömd för bl a calcaneus-apophysit) och dr Holger Scheuermann från Danmark (berömd för juvenil kyphos). Nordisk Ortopedisk Förening hade 1926 ett kombinerat möte i Helsingborg, Lund och Malmö med Carl Holmdahl som president.

I samband med 100-årsfirandet av ortopedisk verksamhet i Helsingborg förlades 1987 Svensk Ortopedisk Förenings (SOF) årsmöte här. Allting arrangerades och sköttes av klinikens läkare, varvid kongressavgiften var så låg som 300 kr. Omkring 300 ortopeder med ledsagare och sponsorer deltog. Förutom golf introducerades segling, tennis och ”tura” som nya sociala aktiviteter. Tura är att åka tur-och retur på färjan till Helsingör valfritt antal gånger på enkelbiljett.

På förekommen anledning införde sjukhusledningen förbud mot att vistas utomlands under jourpasset.

Kurt Stenport var klinikchef på ortopeden under 32 år (1935-1967), svenskt rekord? Detta ger stabilitet och arbetsro på en klinik. Under guldåren (1984-1998) med Björn M Persson fast vid rodret var kliniken förmodligen den mest kompetenta i Sverige utanför universitetssjukhusen. Vi har under senare år haft ett flertal omorganisationer med kaotiska förhållanden men nu såsom fågeln Fenix återuppstår ur askan, har Niclas Ramberg med många nya medarbetare lyft kliniken igen. Han och mötesgeneral Anders Wykman hälsar er hjärtligt välkomna till Helsingborg.

Leif Ceder, Docent, pensionerad f.d. överläkare