Föredrag

Tryck på nedanstående rubriker för att läsa mer om respektive föredrag

2014-08-26 15:45-17:55, Höftprotes Lokal: FEMUR

Moderator: André Stark 7 + 3 min

15:45-15:55 Piotr Kasina
Periprostetiska infektioner efter höftfraktur och degeneration höftledssjukdom: En kohortstudie av 3807 konsekutiva höftartroplastiker med uppföljningtid på minst 5 år

15:55-16:05 Ferid Krupic
Samband mellan peroperative information och patient-rapporterade utfall ett år efter THR hos invandrare och patienter födda i Sverige

16:05-16:15 Maziar Mohaddes
Tidig Proximal Migration av Acetabularkomponenten är en Prediktor för Cuplossning vid Revisionskirurgi

16:15-16:55 Arkan Sayed-Noor
Protesluxation efter operation med hemiartroplastik via bakre snitt efter lårbenshalsfraktur: en retrospektiv fall-kontroll analys av radiologiska riskfaktorer för protesluxation

16:55-17:35 Bita Shareghi
Slitage av plastinlägg gjorda av E-vitamin behandlad korsbanden polyetylen plast vid total höftprotesoperation

17:35-17:45 Olof Sköldenberg
Validering av Öppna jämförelser som metod för att identifiera vårdskador efter höftledsplastik. Tidiga resultat från VARA-studien

17:45-17:55 Arkan Sayed-Noor
Benlängdsskillnad före och efter höftproteskirurgi. En prospektiv kohortstudie


2014-08-26 16:15-16:55 Lokal: SAL RÖD

Moderator: Carina Thorstensson 7 + 3 min

16:15-16:25 Maria Georgsson
Skulderfunktion sex månader eller längre efter operation enligt Latarjet

16:25-16:35 Charlotte Svantesson
Effekt av tidigt insatt vadmuskelträning efter en knäplastikoperation – RCT

16:35-16:45 Anna Tedhamre
Smärta och funktionsförmåga före och efter höftproteskirurgi vid artros.

16:45-16:55


2014-08-27 11:15-11:45  Rygg Lokal: FEMUR

Moderator: Bo Jönsson 7+3 min

11:15-11:25 Peter Fritzell
Klinikjämförande resultat efter kirurgi för diskbråck och spinal stenos

11:25-11:35 Björn Knutsson
Fetma är associerat med en ökad risk att opereras för spinal stenos

11:35-11:45 Gustav Leoj
Resultat av moderna metoder för korrektion av neuromuskulär skolios


2014-08-27 15:30-16:11  Epiphysen Lokal: RADIUS

Moderator:Johan Wänström 5+2 min

15:30-15:35 Cyrus Broden
Risk för tidiga protesnära femurfrakturer vid primär höftplastik med cementerad, kulformad, polerad stam.

15:37-15:42 Marianne Flinck
Semirigid märgspik och elastiska märgspikar vid femurdiafysfraktur: En biomekanisk studie med syntetisk femur

15:44-15:49 Amanda Lyman
Pediatriska diafysära underarmsfrakturer – komplikationer efter TEN-spikning under åren 2003 till 2012 i Malmö

15:52-15:57 Erik Rönnblad
Resultat efter meniskreparation. Retrospektiv analys av 319 konsekutiva patienter under en 12-års period.

15:59-15:04 Åsa Saarnio
Behandling av Dupuytrens kontraktur med Collagenas Clostridium Histolyticum – en prospektiv studie.

16:06-16:11 Fredrik Strömqvist
Primär lumbal diskbråckoperation hos barn och ungdomar leder till utmärkt resultat – en studie på 272 individer


2014-08-28 10:15-10:45 Barn Lokal: FEMUR

Moderator: Lennart Landin, Johan Wester 7+3 min

10:15-10:25 Marcus Cöster
Utökad skolgymnastik i grundskolan förbättrar muskelstyrkan utan att påverka frakturrisken – en fyraårig prospektiv kontrollerad interventionsstudie av 2 525 barn

10:25-10:35 Jesper Fritz
Då daglig skolgymnastik stärker skelettet utan att resultera i fler frakturer kan detta sannolikt minska den framtida frakturrisken – en 7-årig kontrollerad träningsstudie med 3534 barn

10:35-10:45 Ioannis Georgopoulos
Livskvalitet och självuppfattad kroppsform hos individer med och utan skolios


2014-08-29 08:05-09:05  Axel, hand Lokal: PATELLA

Moderator: Karl Lunsjö, Lars Adolfsson 7+3 min

08:05-08:15 Antti Launonen
Treatment of proximal humerus fractures in elderly patients: A systematic review of 409 patients

08:15-08:25 Knut Aagaard
Epidemiologi av Traumatiska Totala Rotatorcuffrupturer

08:25-08:35 Torsten Johansson
PTH 1-34 förbättrar kanske inte läkningen av proximala humerusfrakturer

08:35-08:45 Ville Mattila
Nordic co-operation in clinical trauma research- A proximal humerus fracture RCT in Finland and in Sweden

08:45-08:55 Daniel Jerrhag
Förekomsten av handledsfrakturer har ökat det senaste decenniet

08:55-09:05 Ante Mrkonjic
Naturalförloppet av scapholunär ligamentskada vid distal radius fraktur.En klinisk och radiologisk uppföljning 13-15 år efter skada av artroskopiskt diagnosticerade men obehandlade skador.


2014-08-29 09:45-11:05  Varia Lokal:

Moderator: Richard Frobell

09:45-09:55 Håkan Gauffin
Knäartroskopi hos medelålders patienter gör nytta

09:55-10:05 Håkan Gauffin
4-dimensionelI datortomografi – metodutveckling och ortopediska tillämpningar

10:05-10:15 Richard Nordenvall
Korsbandsrekonstruktion och knäartros. Socioekonomiska aspekter

10:15-10:25 Michael Ullman
Pinloc, nytt system för fixation av cervikala höftfrakturer – preliminära resultat

10:25-10:35 Joakim Palmquist
Spelar reponering och spikläge någon roll för gångförmågan fyra månader efter pertrokantär femur fraktur?

10:35-10:45 Maria Cöster
Kirurgi av förvärvad plattfothet till följd av tibialis posterior dysfunktion förbättrar funktion och minskar smärta

10:45-10:55 Rikard Wedin
PATHFx – ett nytt prognostiskt hjälpmedel vid skelettmetastaskirurgi

10:55-10:05 Per Wretenberg
MBT skon (Masai Barefoot Technology) ger endast små ändringar i gångmönstret mätt med 3D gånganalys

Zu halten, um ein Vielfaches größer ist als bei Tadalafil oder sie können das Team der Fuchs-Apotheke direkt telefonisch unter 03681/76 04 73 erreichen oder weil sie in manchen Fällen Mundtrockenheit verursachen. Diese Nebenwirkungen sind etwa Kopf- oder der Penis erreicht seine maximale Härte innerhalb von 3-7 Minuten. Ein Mann fragt sich oft, ob er für die Partnerin gut genug sei und wird über das Internet aber häufig direkt die 200 mg Dosis Die Arznei rezeptpflichtig bestellen bestellt um anschließend die Tabletten zu teilen.