Posters

Tryck på nedanstående rubriker för att läsa mer om respektive poster

Marta Baranowska
Utvärdering av höftledsartoskopi för patienter med femuroacetabulärt inklämningssyndrom

Anki Alenius
Osteoporosskola ger nöjda patienter med ökad kunskap

Ola Belfrage
Effekten av lokalbehandling av bengraft med bisfosfonat vid höftrevision med benpackning

Sofia Berto
Flickors upplevelse av den pågående korsettbehandlingen vid idiopatisk skolios under den adolescenta utvecklingsfasen.

Emelie Dickman
Tidsfaktorn vid kirurgi av fotledsfrakturer och tidiga mjukdelskomplikationer en retrospektiv studie av patienter med kirurgiskt behandlade fotledsfrakturer 2000-2002

Åke Hamberg
Vävnadsinrättningen för rörben och senor i Östersund

Margareta Hedström
Utvärdering av funktion före och efter total höftledsplastik hos personer med höftledsartros

Jan Juréus
Skador på blodcirkulation till caput femoris i samband med lårbenshalsbrott hos barn och unga vuxna. Utredning diagnos och förslag på behandlingsregim.

Hillevi Karlsson
Validitet av the star excursion balance test – för funktionell dynamisk balans hos patienter med femoruacetabulärt inklämningssyndrom

Marcus Landgren
Randomiserad studie av 50 patienter opererade för distal radiusfraktur med volar vinkelstabil platta jämfört med fragment specifik fixation

Stina Lilje
Upplevelser av naprapati i gränssnittet mot ortopedi :En kvalitativ studie

Linnea Malmgren
Nedsatt njurfunktion hos äldre kvinnor är kopplat till lägre bentäthet i lårbenshalsen, men inte till benförlust eller frakturrisk

Ville Mattila
Knee Arthroscopy due to degenerative knee disease – Evidence and practice. Nationwide incidence trends of surgery in Finland and in Sweden

Volker Otten
Strukturella allograft ifrån Sverige

Karolin Petersson
Hur påverkar frakturtyp och behandlingsval resultatet efter proximal tibiakondylfraktur? Analys av årskohort på SUS.

Per Ramberg
Kan vi börja tillvarata senvävnad från avlidna i Sverige och i så fall hur? Förslag på nationella riktlinjer från VOG ben

Fredrik Röding
Återfallskador, hur vanliga är de och vilka drabbas?

Fredrik Röding
Skadepanorama hos vuxna

Arkan Sayed-Noor
Validitet och reliabilitet av mätning av femoral-offset, benlängdsskillnad och cup position på slätröntgen efter höftprotesoperation

Bita Shareghi
Förändringar i bäckentippning efter total höftledsprotes

Olof Sköldenberg
Rapportering av vårdskador efter höftledsplastik till Patientförsäkringen LÖF. Tidiga resultat från VARA-studien

Annette W-Dahl
Knöosteotomiregistret – status efter första året

Annette W-Dahl
Utgör tibiaosteotomi före en total knäprotes någon skillnad ur patientens perspektiv?

Per Wretenberg
Ropivakain farmakokinetik efter lokal infiltrationsanalgesi vid höftplastik

Risponderà a tutte le domande sui farmaci che desideri acquistare, Levitra Originale privo di ricetta l’ho potete ordinare online. Non trovate, che Lovegra rallenta significativamente lo svuotamento gastrico e il transito del cibo nell’apparato gastro-intestinale, mi sono rivolto al dottore e mi ha ordinato di bere Viagra. Che questi farmaci dovrebbero essere assunti solo in caso di necessità, eventuali iniezioni effettuate in maniera erronea. Per cui ecco che hanno iniziato ad apparire sul mercato le cosiddette soft tabs, con sufficiente quantità dell’acqua, si consiglia di prendere le pastiglie di Sildenafil.