Priser & Avbokning

Samtliga priser är exklusive moms.


Kongressavgift för läkare 

  Anmälan
t.o.m. 15 juni
Anmälan
16 juni- 20 augusti
Anmälan fr.o.m.
21 augusti och på plats
1 dag 2 000 kr 2 900 kr 4 000 kr
2 dagar 3 200 kr 4 900 kr 6 400 kr
Hela veckan 4 100 kr 6 000 kr 8 200 kr
Endast fredag 830 kr 830 kr 830 kr
Ej medlem i SOF Tillägg 1 200 kr Tillägg 1 200 kr Tillägg 1 200 kr

———————————————————
Kongressavgift för övriga yrkeskategorier 

  Anmälan
t.o.m. 15 juni 
Anmälan
16 juni-20 augusti
Anmälan fr.o.m.
21 augusti och på plats
1 dag 1 600 kr 2 300 kr 3 300 kr
2 dagar 2 600 kr 3 900 kr 4 900 kr
3-4 dagar 3 600 kr 5400 kr 6 300 kr
Endast fredag 620 kr 620 kr 620 kr

———————————————————-
Kongressavgift för seniorer/pensionärer 

  Anmälan
t.o.m. 15 juni
Anmälan
16 juni-20 augusti
Anmälan fr.o.m.
21 augusti och på plats
 1 dag 570 kr 570 kr 570 kr
 Hela veckan 2 300 kr 2 300 kr 2 300 kr

———————————————————–
Övriga priser 

   Anmälan
t.o.m. 15 juni
 Anmälan
16 juni-20 augusti
Anmälan
fr.o.m. 21 augusti och på plats
 Instruktionskurser  500 kr  500 kr 500 kr
 Dagsbiljett
(inköpare m.fl.)
 1 300 kr  1 900 kr  2 900 kr

AVBOKNING

Vid avbokning kontakta SOF:s kansli Lena Göthe
sofkansli@ortopedi.se, tfn 08-550 390 50.
Avbokning gjord före den 6 augusti 2014 återbetalas med 100%. Ingen återbetalning kan ske för avbokning
gjord efter den 6 augusti men platsen kan överlåtas på annan person (namnbyte).