Inlämning av sammanfattning av föredrag (abstracts)

Anvisningar föredrag och poster – inlämningstiden har gått ut!

Tid: Fria föredrag 7 minuter, tid för anslutande diskussion 3 minuter, totalt 10 minuter.

Språk: titel, sammanfattning och föredrag på svenska.

Om sammanfattningen inte blir godkänd som föredrag, kan vi erbjuda presentation som poster.

Posterutställningen öppnar med presentation onsdag 27 augusti kl 11.45.

OBS se regelverk angående ev bindningar!

Filen som laddas upp får vara högst 5 Mb.

En mall för hur du utformar din sammanfattning (abstract) hittar du på länken
 SOF2014_abstractmall (observera att du bör använda dig av denna mall när du skickar in).

Här lämnar du in: inlämning av föredrag