Ortopedexamen

 

Ort ex

De som har ett godkänt resultat på den skriftliga delen av ortopedexamen, kan genomföra
den muntliga delen måndagen den 25 augusti. Anmälan görs enligt instruktioner på SOF:s
hemsida.

Själva examinationen äger rum på ortopedmottagningen, Helsingborgs lasarett. Mer exakt
information angående tider etc. kommer skickas ut till de anmälda per e-post. Vi vill
uppmana alla som planerar att deltaga att öva på medsittning (sit-in)!

På kvällen firas de som klarat examen med middag på Sofiero slott strax utanför staden.
Transport sker med abonnerad buss. Har du frågor är du välkommen att kontakta Anders
Isacsson (anders.isacsson@skane.se), lokalt ansvarig för examinationen.

050602-Sofiero-slott-PRB-280-233