Generalens tack till alla som bidrog till Ortopediveckan 2014 i Helsingborg!

Flera än någonsin tidigare i SOF:s 70-åriga historia tog sig till Helsingborg Arena för att lära sig mera om ortopedi och för att mötas under årets Ortopedivecka. Vi har fått rikligt med uppskattning för arrangemanget, både från vår bransch och från allmänheten! Stimulerande! Tack alla deltagare, föreläsare och utställare! Tack Helsingborgs lasarett och Region Skåne! Tack Helsingborgs stad och tack alla tekniker och personal på Helsingborg Arena! Tack Firma Mats Larsnäs! Tack vädrets makter som stod oss bi! Ni gjorde alla veckan oförglömlig!Anders Wykman med medarbetare, ortopedkliniken, Helsingborgs lasarett